Adatkezelési Szabályzat

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy adatkezelőként hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban.

Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

Adatkezelő a nikiméri.hu weboldal üzemeltetője Demeterné Kávé Nikolett. Székhely: Kővágószőlős, Kossuth Lajos utca 1., kapcsolattartó: Demeterné Kávé Nikolett (zoldulokboltja@gmail.com).

Az adatkezelés célja és jogalapja: A weboldal látogatása során a Webshop menüpont alatt található megrendelői űrlapon adhat meg a felhasználó személyes adatokat (név, telefonszám, emailcím, kiszállítás helye). Ezen adatok megadása önkéntes. Célja a kapcsolatfelvétel kezdeményezése a weboldal látogatója részéről. Ezen adatokat arra használom fel, hogy a szolgáltatásom iránt érdeklődő vagy azt igénybe venni kívánó felhasználó megrendelésére válaszoljak és a kiszállítást elvégezzem, továbbá hogy tájékoztató anyagot küldhessek számukra. A felhasználónak lehetősége van telefonon is kapcsolatfelvételt kezdeményezni velem. Amennyiben telefonon keres meg, a telefonszámát nem mentem el, nem tárolom, nem használom fel egyéb célra, a telefonos kommunikáció kizárólag a kapcsolat-felvételt és a tájékoztatást szolgálja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintett személyek: Azok a természetes személyek, akik a nikiméri.hu honlap megrendelői űrlapján személyes adataikat megadják.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ekkor az adatok legfeljebb 7 napon belül törlésre kerülnek.

Az adatok tárolása és kezelése: Az Ön által megadott adatok emailben továbbítódnak hozzánk, mely adatokat egy jelszóval védett titkosított Excel file-ban tároljuk.

Az adatok megismerésére jogosultak: Az adatkezelő és alkalmazottai, akik az általuk megismert személyes adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni.

Adatok továbbítása: Személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A helyesbítéshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt legfeljebb 7 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 7 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Mindent elkövetünk az Ön adatainak biztonsága érdekében. Ha mégis úgy ítéli meg, hogy jogellenes adatkezelés történt, kérjük, hogy panaszát első körben jelezze a zoldulokboltja@gmail.com emailcímen, hogy tisztázhassuk a kérdést. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Cookie (süti) használat: A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, amelyek azért kerülnek az Ön számítógépére, hogy weboldalunk emlékezzen az Ön által megadott beállításokra és információkra, így Önnek nem kell újra megadni azokat, amikor az oldalt ismét megtekinti. Annak mérésére is felhasználunk cookie-kat, hogy Ön miként használja a weboldalunkat, így azok minél jobban kielégíthetik az Ön igényeit. Szabályozhatja, hogy számítógépe fogadja-e a cookie-kat, letiltásuk azonban hatással lehet weboldalaink használatára. Szerzői jogi információ: A nikimeri.hu oldalon található összes írás és információ — kivéve, ha azokon más forrásmegjelölés szerepel – Demeterné Kávé Nikolett ev. szellemi terméke. Utánközlésük kizárólag előzetes írásbeli engedéllyel és a forrás egyértelmű megjelölésével lehetséges. Az oldal bármely tartalmának engedély nélküli utánközlése tilos és jogi következményeket von maga után.